KONTAKT


Sídlo : Štúrova 1046/97 , 952 01 Vráble

Prevádzka:
Ing.Pisár Pavel ( výkonný riaditeľ )
Mail : pisar.vulcansk@corex.sk
Tel: +421 486 193 176
Fax :+421 486 193177
Mobil: +421 917 833 922

Ján Greško( vedúci pílnice )
Mail:vulcansk@corex.sk
Tel: +421 486 193 176
Fax: +421 486 193177
Mobil: +421 917 833 922

Ing.Závody Peter (konateľ)
Mail:zavody@corex.sk
Tel/Fax : +421 37 78329 15,
Mobil:+421 905 354 438

Firma zapísaná v obch.registri Okr.súdu Nitra,oddiel Sro.,Vl.č. 26710/N